அயாஸும் பூனைக்குட்டியும்

அயாஸும் பூனைக்குட்டியும்
இந்த ஒற்றை வரி
போதுமானதாக இருக்கிறது
இன்றைய பொழுதை
இலகுவாக வைத்திருக்க…

bilal

எமிரே ஜிப்ரான்

ஜாஸ்மின்
ஐந்து நிமிடம் காத்திருக்கச் சொன்னால்
காத்திருந்தேன்
சில வருடங்களை பின்னோக்கி பார்க்க முடிந்தது
காத்திருத்தலின் முடிவினில்
உண்மையான காதலைச் சொல்லும்
எமிரே ஜிப்ரானை
அறிமுகப்படுத்தினால்