welcome croda

எனது இளைய சகோதரன் இரா.சக்திவேல்  croda Singapore pte ltd – ல் பணிபுரிய இணைந்ததை வரவேற்று croda-வின் இதழான croda way – ல் இரா.சக்திவேல்-i வரவேற்றுள்ளனர்.

sak croda

croda-வில் புதிதாக பணிபுரிய இணைபவர்களை இந்த இதழ் வழியே  croda வரவேற்று உற்சாகப்படுத்துகிறது.

 

நன்றி: croda way