ஸ்வாமி ஓம்கார் அவர்களின் சிறப்பு சொற்பொழிவு – சிங்கப்பூரில்

 

ஸ்வாமி ஓம்கார் அவர்களின் சிறப்பு சொற்பொழிவு இந்த வெள்ளிக்கிழமை 12 மார்ச் 2010, மாலை 7 – 9 வரை நடக்க இருக்கிறது. இடம் வடபத்திர காளியம்மன் கோவில்.